Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


osport:abssql

SQL

Race/Relay/Rogain/Multisport programm kasutab sisemist andmebaasi mis põhineb Absolute Database SQL andmebaasi mootoril. See toetab standardseid SQL’92 käske.

SQL editori kasutamine

Kõikki SQLi skripte on kasutajal võimalik muuta vastavalt oma vajadustele. Andmebaas on kirjeldatud failis SQL_dbDescription.txt failis, mis asub Help kataloogis.

Kui tulemuseks on andmed, siis Data leheküljele kuvatakse andmed tabelina ja neid andmeid on võimalik eksportida teksti- ja XML faili või avada Excelis (kui Excel on arvutis olemas).

Kui teha enne skripti käivitamist märkeruutu Live results linnuke, siis on võimalik tabelis teha käsitsi muudatusi andmetes.

SQL süntaks

SELECT
[ ALL | DISTINCT ] 
[ TOP row_count [, offset ] ] * | column_reference | select_expr [ [ AS ] column_alias ] [, ...] 
[ INTO output_table ] 
FROM from_item [, ...] 
[ WHERE condition ] 
[ GROUP BY { column_name | expression } [, ...] ] 
[ HAVING condition ] 
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT } [ ALL ] [ CORRESPONDING [ BY (column_list) ] ] SELECT ... ] 
[ ORDER BY { unsigned_integer | column_name } [ ASC | DESC ] [, ...] ] 
from_item:
[ MEMORY ] ["database_file_name".] table_name [ [ AS ] table_alias ] [ PASSWORD database_password ] 
select ... [ [ AS ] table_alias ] 
from_item [ NATURAL ] join_type from_item [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ] [ [ AS ] table_alias ] 


INSERT INTO [ MEMORY ] ["database_file_name".] table_name [ PASSWORD database_password ] [ ( column_name [, ...] ) ] { VALUES ( expression [, ...] ) | query }


UPDATE [ MEMORY ] table_name SET column_name = { expression | query } [, ...] [ WHERE condition ]
UPDATE [ MEMORY ] table_name SET ( column_names_list ) = { row_query } [ WHERE condition ]
DELETE FROM [ MEMORY ] table_name [ WHERE condition ]

Täpsemalt saab lugeda: http://www.componentace.com/help/absdb_manual/absdbmanual_content.htm (SQL reference peatükist)

osport/abssql.txt · Viimati muutnud: 2016/03/01 18:34 (väline muutmine)