Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


osport:sime

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
osport:sime [2013/02/25 15:15]
taksoft [Sissejuhatus]
osport:sime [2016/03/01 18:34] (Hetkel kehtiv)
Rida 1: Rida 1:
-====== SPORTident Mini Events (SIME) ======+====== SIME ehk SPORTident Mini Events ======
  
 ===== Sissejuhatus ===== ===== Sissejuhatus =====
Rida 52: Rida 52:
   - Taaskäivita SIME    - Taaskäivita SIME 
  
-===== SIME Kasutamine =====+====== SIME Kasutamine ======
  
-==== Alustamine ====+===== Alustamine =====
  
-{{:osport:disp0.gif?direct&450|}}+{{:osport:sime:sime_est_main.gif|}} 
 +{{:osport:disp5.gif?direct|Eksperdi vaade}}
  
-Programmi avanedes esmalt lisa uus võistlus -- vali kaust kuhu SIME kirjutab võistluse failid. Olemasoleva võistluse korral vali nimekirjast võistlus või olemasolev kaust.+Alustuseks **lisa** uus võistlus -- vali kaust kuhu SIME kirjutab võistluse failid (kõik selle võistlusega seotud failid hoitakse ühes kaustas). Olemasoleva võistluse korral vali nimekirjast võistlus või olemasolev kaust.
  
-{{:osport:disp5.gif?direct|Radade kirjeldus}}+Avaekraani paremas tulbas on nupud erinevate toimingute tegemiseks. Kui soovid näha rohkem seadeid, siis vajuta avaekraanil nupule **Eksperdi vaade**. Eksperdi vaade võimaldab SIMEt seadistada eri võistluste jaoks. Kasuta seda vaadet, kui vajad rohkemat kui tavalisel orienteerumisvõistlusel on vaja.
  
-Avaekraani paremas tulbas on nupud erinevate toimingute tegemiseks. Kui soovid näha rohkem seadeidsiis vajuta avaekraanil nupule **Eksperdi vaade**.+<note tip>Valitud võistluse kausta saad avadakui teed topeltkliki valitud võistluse nime peal (punases kirjas kausta nimel).</note>
  
-==== Seaded ====+===== Seaded =====
  
 {{:osport:disp1.gif?direct&450|}} {{:osport:disp1.gif?direct&450|}}
  
-=== Võistlus ===+<note tip>Paksus kirjas väljade nimetused viitavad kohustuslikele väljadele.</note>
  
-Võistluse sedistamiseks sisesta järgmised andmed võistluse kohta :+==== Võistlus ====
  
-**Jooksjate fail** - vali jooksjate fail mida kasutatakse võistlusel. Päevakute või muude seeriavõistluste jaoks on mõttekas hoida võistlejate faili ühes kohas. EOLi koode omavate jooksjate nimekirja saad laadida EOLi koduleheküljelthttp://www.orienteerumine.ee/eteenused/ - see fail on juba õiges formaadis ja sobilik kasutamiseks SIME programmis.+Programmi sedistamiseks sisesta järgmised andmed võistluse kohta :
  
-**Rendi kaardid** -- kui kasutatakse rendi kaarte, siis siin on võimalik ära näidata, millises failis on kirjas rendi SI kaartide nimekiri. Rendi kaardid peavad olema teksti failis, iga kaardi number eraldi real.+**Võistluse nimi** - Võistluse nimetus.
  
-**Võistluse nimi** - Võistluse nimi.+**Jooksjate fail** - vali jooksjate fail mida kasutatakse võistlusel. Päevakute või muude seeriavõistluste jaoks on mõttekas hoida võistlejate faili ühes kohas. EOLi koode omavate jooksjate nimekirja saad laadida EOLi koduleheküljelt: http://www.orienteerumine.ee/eteenused/ - see fail on juba õiges formaadis ja sobilik kasutamiseks SIME programmis. 
 + 
 +**Rendi kaardid** -- kui kasutatakse rendi kaarte, siis siin on võimalik ära näidata, millises failis on kirjas renditavate SI kaartide nimekiri. Kaartide numbrid peavad asuma teksti failis, iga kaardi number eraldi real.
  
 **Kuupäev** - Võistluse toimumise kuupäev **Kuupäev** - Võistluse toimumise kuupäev
  
-**Stardiaeg** - Võistluse stardiaeg (ehk nullaeg) HH:MM:SS formaadis. Kui kasutatakse __vanu__ SI jaamu versiooniga 3.00, siis nullaeg on 00:00:00. Kui jaamade versioon on 3.10 või uuem (ja sisaldab RTC moodulit), siis sisestage nullajaks vööndiaeg. +**Stardiaeg** - Võistluse stardiaeg ehk esimese startija aeg (ehk nullaeg) TT:MM:SS formaadis. Kui kasutatakse __vanu__ SI jaamu versiooniga 3.00, siis nullaeg on 00:00:00. Kui jaamade versioon on 3.10 või uuem (ja sisaldab RTC moodulit), siis sisestage nullajaks vööndiaeg. 
  
-**Korraldaja** - Korraldaja nimi.+**Korraldaja** - Korraldaja(te) nimi.
  
 **Rajameister** - Rajameistri nimi. **Rajameister** - Rajameistri nimi.
Rida 88: Rida 91:
 **Reklaam** -- **Reklaam** - programmi registreeritud kasutajatel on võimalik lisada võistleja tulemuste lipikule lühike tekst (ehk reklaam). Näiteks "Tulemused :: www.tulemused.com" või "Järgmine päevak Kuusemetsas 02.05". Teksti pikkus maksimaalselt 75 märki, kitsama paberi korral määrab teksti pikkus kasutatav trüki kavand ja paberi laius. Kontrolli enne üritust, kas tekst mahub korrektselt paberile. **Reklaam** -- **Reklaam** - programmi registreeritud kasutajatel on võimalik lisada võistleja tulemuste lipikule lühike tekst (ehk reklaam). Näiteks "Tulemused :: www.tulemused.com" või "Järgmine päevak Kuusemetsas 02.05". Teksti pikkus maksimaalselt 75 märki, kitsama paberi korral määrab teksti pikkus kasutatav trüki kavand ja paberi laius. Kontrolli enne üritust, kas tekst mahub korrektselt paberile.
  
-=== Rada ===+==== Klassid ja rajad ====
  
-Radade defineerimine.+Klasside ja radade kirjeldamine.
  
-{{:osport:disp2.gif?direct|Radade kirjeldus}}+{{:osport:sime:sime_est_setupcourse.gif|Radade kirjeldamine}}
  
 Näite rajad M21A, M35 ja N21A, N35 klassidele: Näite rajad M21A, M35 ja N21A, N35 klassidele:
Rida 111: Rida 114:
 NB! Kui avatud rada on määratud, siis tühistatud või katkestanud võistlejad lisatakse automaatselt avatud rajale positiivse olekuga. Rea kommenteerimiseks lisa rea ette **;** märk. NB! Kui avatud rada on määratud, siis tühistatud või katkestanud võistlejad lisatakse automaatselt avatud rajale positiivse olekuga. Rea kommenteerimiseks lisa rea ette **;** märk.
  
-Radade importimiseks OCADist võid kasutada veebipõhist tööriista: [[http://www.srd.ee/srdsk/utils/ocad2sime.html|OCAD -> SIME Converter]] +> Alates versioonist 4.5 on võimalik importide radade kirjeldused OCADi radade failidest. Toetatud on OCAD 8 teksti formaat ja uuemate OCADide XML failid mis on kas IOF 2.0.3 või IOF 3.0 formaadis. Faili importimiseks klõpsa nupul **Impordi** ning vali soovitud fail. Peale importimist kontrolli, et kõik rajad on korrektselt SIMEsse imporditud. 
 + 
 +Radade importimiseks OCADist võid kasutada ka veebipõhist tööriista: [[http://www.srd.ee/srdsk/utils/ocad2sime.html|OCAD -> SIME Converter]] 
  
-=== Tulemused ===+==== Tulemused ====
  
 {{:osport:disp3.gif?direct|Tulemuste väljastamine}} {{:osport:disp3.gif?direct|Tulemuste väljastamine}}
Rida 152: Rida 157:
  
 === Lisad === === Lisad ===
 +
 +SIME lisa seadeid näidatakse ainult siis, kui on valitud **Eksperdi vaade**!
  
 **Lisad** **Lisad**
Rida 163: Rida 170:
 **__Võistkondlik Valik__** -- Avatud rajal võimalik eristada võistkondlikult koos liikunuid avatud raja protokollis. Võistkonna peale on üks SI kaart, mida sisestatakse nii mitu korda kui oli võistlejad võistkonnas. Avatud raja protokollis võistkonna esimese liikme ees on võistkonna koht aga järgmiste võistkonna liikmete ees on + märk, mis näitab et need liikmed moodustasid ühe võistkonna. **__Võistkondlik Valik__** -- Avatud rajal võimalik eristada võistkondlikult koos liikunuid avatud raja protokollis. Võistkonna peale on üks SI kaart, mida sisestatakse nii mitu korda kui oli võistlejad võistkonnas. Avatud raja protokollis võistkonna esimese liikme ees on võistkonna koht aga järgmiste võistkonna liikmete ees on + märk, mis näitab et need liikmed moodustasid ühe võistkonna.
  
-> **__ Finišiaeg on võistleja viimase KP aeg __** - Kui võistlejal puudub finiši aeg, siis tema lõpuajaks võetakse tema viimase kontrollpunkti märke aeg ja see KP eemaldatakse tema rajast. Seda võimalust saab kasutada võistlustel, kus kõik võistlejad ei läbi rada täielikult vaid on määratud kontrollaeg ja võistlejad teevad niimitu ringi kui jõuavad ja kõik ei finišeeri.+> **__ Finišiaeg on võistleja viimase KP aeg __** - Kui võistlejal __puudub finiši aeg__, siis tema lõpuajaks võetakse tema viimase kontrollpunkti märke aeg ja see KP eemaldatakse tema rajast. Seda võimalust saab kasutada võistlustel, kus kõik võistlejad ei läbi rada täielikultvaid on määratud kontrollaeg ja võistlejad teevad niimitu ringi kui jõuavad ja kõik ei finišeeri.  
  
-**__Muuda KP numbrit__** - võimalik muuta KP numeratsiooni ehk jaama elektrooniline number võib erineda kontrollpunkti numbrist. Seega on võimalik kasutada ka selliseid numbreid mida ei ole võimalik programmeerida jaama. Näiteks Rogain võistluste korral on võimalik kasutada ka punkte 20, 21 jne. Sellisel juhul tuleb sisestada siia -11 ja jaamad ikkagi programmeerida alates 31st. +**__Muuda KP numbrit__** - võimalik muuta KP numeratsiooni ehk jaama elektrooniline number võib erineda kontrollpunkti numbrist. Seega on võimalik kasutada ka selliseid numbreid mida ei ole võimalik programmeerida jaama. Näiteks Rogain võistluste korral on võimalik kasutada ka punkte 20, 21 jne. Sellisel juhul tuleb sisestada siia -11 ja jaamad ikkagi programmeerida alates 31st. //see on vajalik vanade BS*4 seeria jaamade korraluute on võimalik programmeerida ka väiksemaid tunnusnumbreid.//
- +
-**__Lahuta etapiajad järgmistesse KPdesse:__** - Siia sisesta KP numbridmilliste etapiajad lahutatakse võistleja lõpptulemusest. Näiteks 34,56 - etapiajad punktidesse 34 ja 56 lahutatakse võistleja lõpuajast. Korrigeeritud aeg kuvatakse protokollis.+
  
 +**__Lahuta etapiajad järgmistesse KPdesse:__** - Siia sisesta KP numbrid, milliste etapiajad lahutatakse võistleja lõpptulemusest. Näiteks 34,56 - etapiajad punktidesse 34 ja 56 lahutatakse võistleja lõpuajast. Korrigeeritud aeg kuvatakse protokollis. Seda võimalust saab kasutada Enduro võistlustel, kus tulemus on määratud etappide summa.
  
 **Stiil** **Stiil**
  
-**__HTML css fail:__** - Võimalik ära näidata kodulehekülje stiili fail. Sellisel juhul kuvatakse võistluse koduleheküljel vastavalt teie kodulehe kujundusele.+**__HTML css fail:__** - Võimalik ära näidata kodulehekülje stiili faili nimi. Sellisel juhul kuvatakse võistluse koduleheküljel vastavalt teie kodulehe kujundusele.
  
-{{:osport:disp7.gif?direct|Trahide arvutus}}+{{:osport:disp7.gif?direct|Trahvide arvutamine}}
  
 **Trahv** **Trahv**
  
-Alates versioonist 3.2 on võimalik kasutada trahvisekundeid kui võistleja on jätnud KP võtmata või võtnud vale KP. Selleks tee märge ruutu "DQ-> Trahvisekundid" ja määra trahvisekundid "Vale KP" ja "Puuduva KP" korral. Trahvi aeg lisatakse võistleja tulemusele.+Alates versioonist 3.2 on võimalik kasutada trahvisekundeidkui võistleja on jätnud KP võtmata või võtnud vale KP. Selleks tee märge ruutu "DQ-> Trahvisekundid" ja määra trahvisekundid "Vale KP" ja "Puuduva KP" korral. Trahvi aeg lisatakse võistleja tulemusele.
  
 **Auto** **Auto**
Rida 185: Rida 191:
  
 **__Lae jooksjate fail__** -- Jooksjate fail loetakse mällu peale igat **X** SI kaardi lugemist. See võimaldab mõne teise programmiga eemalt muuta jooksvalt jooksjate faili. Kui panna 0, siis ei uuendata. **__Lae jooksjate fail__** -- Jooksjate fail loetakse mällu peale igat **X** SI kaardi lugemist. See võimaldab mõne teise programmiga eemalt muuta jooksvalt jooksjate faili. Kui panna 0, siis ei uuendata.
 +> Alates versioonist 4.5: Kui siin sisestatud väärtus on suurem 0'st, siis peale **X** lugemist salvestatakse võistluse kausta SIME tulemuste fail, mida saab kasutada jooksvalt tulemuste töötlemiseks. Näiteks näidata (eraldi) ekraanil jooksvaid tulemusi - selleks kopeeritakse liveresults.htm nimeline fail võistluse kausta. Avades selle Internet Exploreriga saab osalejate näidata hetke tulemusi. 
  
 **__Sisesta tulemused automaatselt__** -- kui võistleja info on olemas jooksja failis (SI kaart, rada) ja tema tulemus on korrektne, siis sisestatakse tulemus automaatselt. Kui on märgitud __Sisesta ka tühistatud__, siis sisestatakse automaatselt ka tühistatud tulemused. **__Sisesta tulemused automaatselt__** -- kui võistleja info on olemas jooksja failis (SI kaart, rada) ja tema tulemus on korrektne, siis sisestatakse tulemus automaatselt. Kui on märgitud __Sisesta ka tühistatud__, siis sisestatakse automaatselt ka tühistatud tulemused.
Rida 190: Rida 197:
 **__ Leia rada __**-- (alates ver 4.0) -- kui võistleja failis ei olnud infot raja kohta, siis otsitakse tehtud märgete järgi rada ja valitakse vaikimisi raja esimene klass. Kui rada ei leita, siis tuleb klass käsitsi valida. **__ Leia rada __**-- (alates ver 4.0) -- kui võistleja failis ei olnud infot raja kohta, siis otsitakse tehtud märgete järgi rada ja valitakse vaikimisi raja esimene klass. Kui rada ei leita, siis tuleb klass käsitsi valida.
  
-=== Programmi seaded ===+==== Programmi seaded ====
  
 {{:osport:disp4.gif?direct|Programmi seaded}} {{:osport:disp4.gif?direct|Programmi seaded}}
Rida 205: Rida 212:
 **Kiire lugemine BSM7/8 38400** - Kui juhtjaam on programmeeritud kiiremaks mahalugemiseks (38400), siis tee siia märge. **Kiire lugemine BSM7/8 38400** - Kui juhtjaam on programmeeritud kiiremaks mahalugemiseks (38400), siis tee siia märge.
  
-**BSM11** - kui kasutatakse BSM11 juhtjaama, siis tuleb siia märge teha +**BSM11** - kui kasutatakse BSM11 juhtjaama, siis tuleb siia teha märge. 
  
 **Mängi heli** -- (alates ver 4.0) -- SIME mängib vastava helifaili järgmistel juhtudel -- **Mängi heli** -- (alates ver 4.0) -- SIME mängib vastava helifaili järgmistel juhtudel --
Rida 211: Rida 218:
   * kui võistleja tulemus on tühistatud (disq.wav)   * kui võistleja tulemus on tühistatud (disq.wav)
   * kui tegu on rendi kaardiga (rentcard.wav)   * kui tegu on rendi kaardiga (rentcard.wav)
-Vastav audio fail peab asetsema programmi kaustas. Faile võib asendada sobilikega. Näidis failid on salvestatud Windows Sound Recorderiga (11KHz Mono).+Vastav audio fail peab asetsema **programmi** kaustas. Faile võib asendada sobilikega. Näidis failid on salvestatud Windows Sound Recorderiga (kasuta seadeid 11KHz Mono).
  
 **Loe nimi SI kaardist ** - Kui loetava kaart sisaldab osaleja andmeid, siis märke korral loetakse andmed SI kaardist. **Loe nimi SI kaardist ** - Kui loetava kaart sisaldab osaleja andmeid, siis märke korral loetakse andmed SI kaardist.
Rida 225: Rida 232:
 **Klubi/Kasutaja** -- Siia sisesta programmi kasutaja nimi, kelle nimele on tehtud litsentsi failid. Litsentsifaili saab kopeerida käsitsi programmi kausta või kasutada siin vormil olevat nuppu "Kopeeri litsentsi fail". **Klubi/Kasutaja** -- Siia sisesta programmi kasutaja nimi, kelle nimele on tehtud litsentsi failid. Litsentsifaili saab kopeerida käsitsi programmi kausta või kasutada siin vormil olevat nuppu "Kopeeri litsentsi fail".
  
-===== Kaartide lugemine =====+====== Kaartide lugemine ======
  
 {{:osport:disp9.gif?direct|SI kaartide lugemine}} {{:osport:disp9.gif?direct|SI kaartide lugemine}}
Rida 269: Rida 276:
 SI juhtjaama mälust tulemuste lugemine on sarnane SI kaartide lugemisele. Programm loeb juhtjaama mälust kaart kaardi haaval tulemused. Peale iga lugemist tuleb valida jooksja rada ja kontrollida andmed sarnaselt tavalisele lugemisprotsessile. SI juhtjaama mälust tulemuste lugemine on sarnane SI kaartide lugemisele. Programm loeb juhtjaama mälust kaart kaardi haaval tulemused. Peale iga lugemist tuleb valida jooksja rada ja kontrollida andmed sarnaselt tavalisele lugemisprotsessile.
  
-===== Tulemused =====+====== Tulemused ======
  
 {{:osport:disp10.gif?direct|Tulemuste väljastamine}} {{:osport:disp10.gif?direct|Tulemuste väljastamine}}
Rida 319: Rida 326:
   * **Muuda Finishi aega** -- muudab kõigil võistlejatel finiši aega määratud sekundite võrra.   * **Muuda Finishi aega** -- muudab kõigil võistlejatel finiši aega määratud sekundite võrra.
  
-===== Startijate ja lõpetajate võrdlemine =====+====== Startijate ja lõpetajate võrdlemine ======
  
 {{:osport:disp13.gif?direct|Startijate ja lõpetajate võrdlemine}} {{:osport:disp13.gif?direct|Startijate ja lõpetajate võrdlemine}}
Rida 327: Rida 334:
 Kui andmed on loetud, siis kuvatakse tabel kus punased read näitavad, et selle võistleja tulemust ei ole finišis loetud. Tabelit on võimalik välja trükkida (väljund sobib ka tsekiprinterile). Kui andmed on loetud, siis kuvatakse tabel kus punased read näitavad, et selle võistleja tulemust ei ole finišis loetud. Tabelit on võimalik välja trükkida (väljund sobib ka tsekiprinterile).
  
-===== Failiformaadid =====+====== Failiformaadid ======
  
 **SIME** kasutab 3 faili andmete lugemiseks ja salvestamiseks: **SIME** kasutab 3 faili andmete lugemiseks ja salvestamiseks:
  
  - Jooksjate andmebaas  - Jooksjate andmebaas
- - Tulemuste fail 
  - Rendikaartide nimekiri  - Rendikaartide nimekiri
 + - Tulemuste fail (sime_result.txt)
  
 Mõlemate failide tüübiks on komaga eraldatud fail (comma separated files) CSV. Neid faile on võimalik redigeerida teistes programmides nagu NOTEPAD, MS Excel, MS Works, OpenOffice jne.  Mõlemate failide tüübiks on komaga eraldatud fail (comma separated files) CSV. Neid faile on võimalik redigeerida teistes programmides nagu NOTEPAD, MS Excel, MS Works, OpenOffice jne. 
Rida 390: Rida 397:
  
 Kui aeg on %%**%%:%%**%%:%%**%% formaadis, siis on märge tehtud kaardile\\ Kui aeg on ??:??:?? formaadis, siis on märge puudu (stardi/finisi jaama korral) Kui aeg on %%**%%:%%**%%:%%**%% formaadis, siis on märge tehtud kaardile\\ Kui aeg on ??:??:?? formaadis, siis on märge puudu (stardi/finisi jaama korral)
 +
 +> Jooksvate tulemuste fail sime_resultUTF.txt on samas formaadis, kuid andmed on UTF8 kodeeringus.
  
 == Rendi kaartide fail == == Rendi kaartide fail ==
Rida 485: Rida 494:
 </code> </code>
  
-===== Ajalugu =====+====== Ajalugu ======
   * 4.5 (Märts 2013)   * 4.5 (Märts 2013)
     * Radade import OCAD 8TXT, OCAD IOF XML 2.0 ja OCAD IOF XML 3.0 failidest.     * Radade import OCAD 8TXT, OCAD IOF XML 2.0 ja OCAD IOF XML 3.0 failidest.
-    * Lisatud võimalus jooksvate tulemuste kuvamiseks (HTML.+    * Lisatud võimalus jooksvate tulemuste töötlemiseks (näidisena on kaasas jooksvate tulemuste kuvamine interneti brauseri abil)
     * Mitmed pisemad täiendused programmi mugavamaks kasutamiseks.     * Mitmed pisemad täiendused programmi mugavamaks kasutamiseks.
     * Parandatud teadaolevad vead.     * Parandatud teadaolevad vead.
osport/sime.1361798106.txt.gz · Viimati muutnud: 2016/03/01 18:31 (väline muutmine)