Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


osport:sioathlon

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
osport:sioathlon [2012/02/28 13:42]
taksoft
osport:sioathlon [2016/03/01 18:34] (Hetkel kehtiv)
Rida 2: Rida 2:
  
   * Programm: ** SPORTident-oAthlon **   * Programm: ** SPORTident-oAthlon **
-  * Versioon: 0.3 2012.02.xxx +  * Versioon: 0.3 2012.0229 
-  * Kuupäev: 01.03.2012+  * Kuupäev: 29.02.2012
   * Koduleht: http://www.tak-soft.com/products/sport/sioathlon/    * Koduleht: http://www.tak-soft.com/products/sport/sioathlon/ 
  
Rida 14: Rida 14:
 Soovitav on kasutada võistluse programmiks RaceManageri või RelayManager, sest nendes programmides on olemas tugi trahvisekunditele. Teiste programmide korral tuleb käsitsi muuta võistleja lõpuaega või teha lõplikud tulemused kolmanda programmiga. Soovitav on kasutada võistluse programmiks RaceManageri või RelayManager, sest nendes programmides on olemas tugi trahvisekunditele. Teiste programmide korral tuleb käsitsi muuta võistleja lõpuaega või teha lõplikud tulemused kolmanda programmiga.
  
-Näidis rada:+===== Näidis rada  =====
  
-{{sio_image001.jpg?605x360}}+{{ :osport:sio_image001.jpg?&300 |}}
  
 KPd 101,102,103 on kohustuslikud KPd, mis võivad puududa võistleja kaardilt, aga need on tähistatud looduses! KPd 101,102,103 on kohustuslikud KPd, mis võivad puududa võistleja kaardilt, aga need on tähistatud looduses!
  
 Näidis raja kirjeldus : Näidis raja kirjeldus :
- +<code> 
-''Rada:   1 [33]  [102!!]  [36]  [37]  [39]  [103!!]  [41]  [43]  [101!!]  [47]  [48]  märkepunktide arv=8\\ Rada:   2 [34]  [102!!]  [35]  [38]  [40]  [103!!]  [42]  [44]  [101!!]  [46]  [48]  märkepunktide arv=8\\ Rada:   3 [34]  [102!!]  [35]  [38]  [39]  [103!!]  [42]  [43]  [101!!]  [46]  märkepunktide arv=7\\ Rada:   4 [33]  [102!!]  [37]  [39]  [40]  [103!!]  [42]  [44]  [101!!]  [46]  märkepunktide arv=7''+Rada:   1 [33]  [102!!]  [36]  [37]  [39]  [103!!]  [41]  [43]  [101!!]  [47]  [48]  märkepunktide arv=8 
 +Rada:   2 [34]  [102!!]  [35]  [38]  [40]  [103!!]  [42]  [44]  [101!!]  [46]  [48]  märkepunktide arv=8 
 +Rada:   3 [34]  [102!!]  [35]  [38]  [39]  [103!!]  [42]  [43]  [101!!]  [46]  märkepunktide arv=7 
 +Rada:   4 [33]  [102!!]  [37]  [39]  [40]  [103!!]  [42]  [44]  [101!!]  [46]  märkepunktide arv=7 
 +</code>
  
 **Enne võistluse läbiviimist tee endale programmi kasutamine selgeks, testi riistvara ja mõtle läbi võimalikud probleemsed kohad.** **Enne võistluse läbiviimist tee endale programmi kasutamine selgeks, testi riistvara ja mõtle läbi võimalikud probleemsed kohad.**
Rida 36: Rida 40:
 Programmi käivitamisel vali võistluse kataloog, uue võistluse korral tee kõigepealt uus kataloog. Kõik võistluse jaoks vajaminevad failid salvestatakse sinna kataloogi. Programmi käivitamisel vali võistluse kataloog, uue võistluse korral tee kõigepealt uus kataloog. Kõik võistluse jaoks vajaminevad failid salvestatakse sinna kataloogi.
  
-{{sio_image002.jpg?308x249}}+{{ :osport:sioath1.gif?350}}
  
 Avaneb programmi „Seaded” sakk. Siin määra ära millises pordis on SI jaam ja kas ta kasutab 38400 pordikiirust (soovitav). Avaneb programmi „Seaded” sakk. Siin määra ära millises pordis on SI jaam ja kas ta kasutab 38400 pordikiirust (soovitav).
Rida 44: Rida 48:
 **Numbri suurus** -- kui suure fondiga kuvab programm trahviringide arvu -- sõltub ekraani suurusest. **Numbri suurus** -- kui suure fondiga kuvab programm trahviringide arvu -- sõltub ekraani suurusest.
  
-**Ringi KP number** -- kui kasutatakse rajal mitut ringi, siis siia sisesta ringi alguses oleva KP tunnusnumber. NB! Esimesel ringil ei tohi olla ringi alguse KPd. Ringi KP asukoht peaks olema peale ringide kontrolli ja trahviringi (näidiskaardil KP nr 100). Ringi KP number **EI tohi** eksisteerida üheski rajakirjelduses.+**Ringi KP number** -- kui kasutatakse rajal mitut ringi, siis siia sisesta ringi alguses oleva KP tunnusnumber. Olenevalt millal toimub andmete lugemine, tuleb käituda järgmiselt: 
 +  * **Kui andmed loetakse peale iga ringi läbimist** - Kui sõidetakse **samal ringil** (kaardivahetusega), siis ringi/kaardi vahetuses **peab olema** ringi KP ja see siia sisestatud ja ringi KP number **EI tohi** eksisteerida üheski rajakirjelduses.  
 +  * **Kui andmed loetakse peale lõpetamist**  - Siis peab olema tehtud märge märkeruutu **Üks mahalugemine** ja **ringi KP peab** olema ka raja kirjelduses! Iga osalejal on ainult üks rida ühe rajatunnusega. Näide, kus ringi KP on 100: <code>Rada:   4 [32]  [37]  [38]  [44]  [40!!]  [49]  [50]  [55]  [100!!]  [33]  [35]  [39]  [42]  [40!!]  [46]  [53]  [52]  [55]  [100!!]  [31]  [36]  [41]  [43]  [40!!]  [45]  [48]  [51]  [60]  märkepunktide arv=23 </code>
  
-Kui sõidetakse **samal ringil** (kaardivahetusega), siis ringi/kaardi vahetuses **peab olema** ringi KP ja see siia sisestatud.+NB! Esimesel ringil ei tohi olla ringi alguse KPd. Ringi KP asukoht peaks olema peale ringide kontrolli ja trahviringi (näidiskaardil KP nr 100)
  
 Vajutades nupule „Trahvi ekraan” kuvatakse eraldi aken, mille saab „lohistada” näiteks välisele ekraanile. Sellele vormile kuvatakse võistleja nimi ja trahvi suurus. Võistleja info ja trahvi suurus kuvatakse ka seaded vormile. Välise teise monitori korral on siis võimalik suurem aken paigutada teisele monitorile (võistlejale vaatamiseks) ja mahalugemise arvuti ekraani saab jälgida kohtunik, kes vajadusel (probleemide korral) saab teha parandusi andmetes. Vajutades nupule „Trahvi ekraan” kuvatakse eraldi aken, mille saab „lohistada” näiteks välisele ekraanile. Sellele vormile kuvatakse võistleja nimi ja trahvi suurus. Võistleja info ja trahvi suurus kuvatakse ka seaded vormile. Välise teise monitori korral on siis võimalik suurem aken paigutada teisele monitorile (võistlejale vaatamiseks) ja mahalugemise arvuti ekraani saab jälgida kohtunik, kes vajadusel (probleemide korral) saab teha parandusi andmetes.
Rida 52: Rida 58:
 Vali „Rajad” sakk ja kirjelda kõik rajad. Mitme ringilise võistluse korral on iga ring omaette rada. Raja number peab olema numbriline väärtus. Kohustuslike KPde tunnusnumbri ette lisa # märk, märke-KPd on tavalised numbrid. Raja kirjelduses peavad olema ainult õiged märke-KP numbris. Näide: Vali „Rajad” sakk ja kirjelda kõik rajad. Mitme ringilise võistluse korral on iga ring omaette rada. Raja number peab olema numbriline väärtus. Kohustuslike KPde tunnusnumbri ette lisa # märk, märke-KPd on tavalised numbrid. Raja kirjelduses peavad olema ainult õiged märke-KP numbris. Näide:
  
-''1     33  35 37  #40  45  47  48  #50  51 45''+<code>1     33  35 37  #40  45  47  48  #50  51 45</code>
  
 Programm järjestab rajad raja numbri järgi. Numbrid peavad olema unikaalsed! Programm järjestab rajad raja numbri järgi. Numbrid peavad olema unikaalsed!
Rida 80: Rida 86:
 ==== Trahvisekundid ==== ==== Trahvisekundid ====
  
-Trahvisekundite kasutamisel on tuleb võistluse programmi käsitsi sisestada võistleja trahvi suurus. Lihtsustatud protsess võiks välja näha selline --+Trahvisekundite kasutamisel on tuleb võistluse programmi käsitsi sisestada võistleja trahvi suurus. Lihtsustatud protsess võiks välja näha selline ::
  
-a)      Võistluse programmi (RM, SIME,V2K vms) loetakse võistleja tulemused. Mahalugemisel arvutatakse võistleja puhas aega ja kontrollitakse kohustuslike KPde läbimine. Võistleja saab SI aegade väljatrüki, kus kohustuslikud KPd on märgitud „+” või „--„ märgiga (kui võtmata) ja kõik märkeKPd on tähistatud märgiga: „?”. NB! märkeKP ei kontrollita. +  * Võistluse programmi (RM, SIME,V2K vms) loetakse võistleja tulemused. Mahalugemisel arvutatakse võistleja puhas aega ja kontrollitakse kohustuslike KPde läbimine. Võistleja saab SI aegade väljatrüki, kus kohustuslikud KPd on märgitud „+” või „--„ märgiga (kui võtmata) ja kõik märkeKPd on tähistatud märgiga: „?”. NB! märkeKP ei kontrollita. 
- +  Kontrollitakse märkeraja läbimist SI-OAthlon programmiga. Selleks kasutada teist arvutit (või vähemalt teist SI jaama). Programm kuvab ekraanile trahvi suuruse. Trükitakse välja lipik võistleja trahvi kohta. 
-b)     Kontrollitakse märkeraja läbimist SI-OAthlon programmiga. Selleks kasutada teist arvutit (või vähemalt teist SI jaama). Programm kuvab ekraanile trahvi suuruse. Trükitakse välja lipik võistleja trahvi kohta. +  Trahvisekundid lisatakse võistluste programmi käsitsi. RMi korral tuleb trahvisekundid sisestada olekute sisestamise vormilt (F5) -- sisestatakse number ja vastavalt saadud trahvile sisestada trahviaeg. Kui kohustuslikud KPd on võtmata on võistleja olekuks DQ. Teiste programmide korral peab käsitsi muutma lõpuaega või kasutama lõplike tulemuste tegemiseks mõnda kolmandat programmi (Excel vms) 
- +  Kohtuniku poolt on võimalus kontrollida väljatrükkide järgi läbimise õigsust ja lahendada proteste. 
-c)      Trahvisekundid lisatakse võistluste programmi käsitsi. RMi korral tuleb trahvisekundid sisestada olekute sisestamise vormilt (F5) -- sisestatakse number ja vastavalt saadud trahvile sisestada trahviaeg. Kui kohustuslikud KPd on võtmata on võistleja olekuks DQ. +  Lõplikud tulemused sisaldavad võistleja rajal oldud ajale ka trahviaega. RMi korral on võimalik lisada tulemuste protokolli veerg „Trahv”. 
- +  Etapiaegade väljundis on ainult etapiajad kohustuslikest KPdest.
-//Teiste programmide korral peab käsitsi muutma lõpuaega või kasutama lõplike tulemuste tegemiseks mõnda kolmandat programmi (Excel vms)// +
- +
-d)     Kohtuniku poolt on võimalus kontrollida väljatrükkide järgi läbimise õigsust ja lahendada proteste. +
- +
-e)     Lõplikud tulemused sisaldavad võistleja rajal oldud ajale ka trahviaega. RMi korral on võimalik lisada tulemuste protokolli veerg „Trahv”. +
- +
-f)       Etapiaegade väljundis on ainult etapiajad kohustuslikest KPdest.+
  
 ==== Trahviringid ==== ==== Trahviringid ====
Rida 103: Rida 102:
  
 Märke programmis peab olema iga ringi kohta võistleja kirje -- ehk kui on 3 ringi, peab olema võistleja nimi 3 real -- igal real õige ringi tunnus (vastavalt siis 1, 2, 3) ja õige raja tunnus vastavalt ringile. Märke programmis peab olema iga ringi kohta võistleja kirje -- ehk kui on 3 ringi, peab olema võistleja nimi 3 real -- igal real õige ringi tunnus (vastavalt siis 1, 2, 3) ja õige raja tunnus vastavalt ringile.
 +
 +> NB! Kui on tegu mitmeringilise võistlusega ja kontrolliks kasutatakse mitu arvutit, siis võistleja **PEAB** kasutama sama mahalugemise arvutit iga ringi järel. Vastasel juhul ta saab trahve 1. ringi järgi (st teised arvutid ei tea tema eelmiste ringide läbimise kohta infot).
  
 Programm ei liiguta järjekorda kohe järgmisele ringi kirjele, vaid määratud ajavahemiku jooksul (seadetes „lugemise vahe (sek)”). See välistab, et kui võistleja kogemata mitu korda SI kaarti sisestab, muutuks kohe järjekord. Lugemise vahe võiks olla mõistlik, umbes 60sek. Programm ei liiguta järjekorda kohe järgmisele ringi kirjele, vaid määratud ajavahemiku jooksul (seadetes „lugemise vahe (sek)”). See välistab, et kui võistleja kogemata mitu korda SI kaarti sisestab, muutuks kohe järjekord. Lugemise vahe võiks olla mõistlik, umbes 60sek.
Rida 108: Rida 109:
 Iga lugemise järel kirjutatakse veergu „Lugemine” võistlejate nimekirja tabelis aeg, millal loeti kaarti viimasena. Juhul kui on vaja uuesti lugeda (aja vahemikust väljas, sama ring), tuleb enne ära kustutada lugemise aeg. Iga lugemise järel kirjutatakse veergu „Lugemine” võistlejate nimekirja tabelis aeg, millal loeti kaarti viimasena. Juhul kui on vaja uuesti lugeda (aja vahemikust väljas, sama ring), tuleb enne ära kustutada lugemise aeg.
  
-Võistluse programmis tuleb rada defineerida ühe reana -- kuna vahepeal nullimist ei ole, siis raja kirjeldus peab sisaldama kõigi ringide kõikki kohustuslikke ja ringi KPsid õiges järjekorras.+Võistluse programmis tuleb rada defineerida ühe reana -- kuna vahepeal nullimist ei ole, siis raja kirjeldus peab sisaldama kõigi ringide kõikki **kohustuslikke** ja **ringi KP**sid õiges järjekorras.
  
 Trahviringide korral trahvisekundeid ei sisestata. Etapiaegade väljundis on etapiajad kohustuslikest ja ringi kontrollpunktidest. Trahviringide korral trahvisekundeid ei sisestata. Etapiaegade väljundis on etapiajad kohustuslikest ja ringi kontrollpunktidest.
Rida 120: Rida 121:
 Programmi loogika testimiseks tuleb kõigepealt luua uus võistlus, siis ava seaded.ini fail ja lisa järgmine rida test sektsiooni: Programmi loogika testimiseks tuleb kõigepealt luua uus võistlus, siis ava seaded.ini fail ja lisa järgmine rida test sektsiooni:
  
-'' test=1''+<code>test=1</code>
  
 Nüüd uuesti avades ilmub seadete vormile Testimise ruut. Selle kaudu on võimalik testida programmi funktsionaalsus ilma SI kaardist andmeid reaalselt lugedes. Nüüd uuesti avades ilmub seadete vormile Testimise ruut. Selle kaudu on võimalik testida programmi funktsionaalsus ilma SI kaardist andmeid reaalselt lugedes.
osport/sioathlon.1330429361.txt.gz · Viimati muutnud: 2016/03/01 18:31 (väline muutmine)