EST ENG 
MENÜÜ MENÜÜ

SPORTident Air+

SPORTident puutevaba aja- ja märkesüsteemi lühitutvustus.

 

SPORTIdent Air+ on uue põlvkonna ajavõtu- ja märkesadmete komplekt. Sobib enamike looduses/väljas toimuvate sprodivõistluste ajavõtuks. Ajavõtupunktide paigaldamine on väga lihtne ja ei eelda spetsiaalset väljaõpet. Kohe peale võistle lõpetamist on võimalik talle välja trükkida tulemused kõigist vaheajapunktidest.

 

Süsteem koosneb järgmistest komponentidest:

SI AC kiipSI AC kiip - kiip mis salvestab kontroll/ajavõtupunktides võistleja aja. Töötab nii aktiivreziimis (distants märge kuni 0,1..3m kauguselt) kui ka passivsena tavalistest SI-jaamades, kus märke tegemiseks tuleb kiip asetada jaama auku.

Enne võistlust tuleb kiip nullida ja aktiveeritakse kontroll jaamaga.

Aja/märke fikseerimisest annab teada heli- ja valgussignaal.

Kiibis on sees patarei, mille eluiga on orienteeruvalt 4 aastata (~30-40 starti aastas). See on teenusena vahetatav. Salvestatakse 128 aega + stardi- ja finišiaeg.

Kiibi detailsem kirjeldus

 

SI ajavõtu seade - universaalne ajavõtuseade. Toodetakse 3 versioonis: BS11-BL - suur (Beacon Large ehk Suur Majakas) on A4 suurune tahvel mis paigaldatakse raja äärde või keskele. Fikseerib aja kui võistleja möödub seadmest kuni 3m kauguselt (mõlemalt küljelt ehk 3+3m).

BS11-BS - väikeses korpuses (sarnane tavalise SI jaamaga, aga puudub auk). Kasutada saab AC kui SI-p/SI-t kaarte. Tavaliste lapik kaartide korral on töö kaugus 3cm. AC kiipide korral olenevalt jaamast - sinise korpusega jaama korral kuni 180cm.

BS8-BS7 - Uue tarkvaraga (6.14 või uuem) on võimalik BS8/7 jaamad panna tööle puutevabas reziimis. Nende kasutamise korral on märke tegemise kaugus kuni 30cm kui kasutada AC kiipe aktiivreziimil.

 

Jaamades on kasutusel laetavad akud. Tööaeg on umbes 48h. Laadimiseks sobib mini-USB otsaga laadijad. Laadimise staatust näitavad valgusdioodid - punane näitab laadimist ja roheline, et aku on laetud.

BL seeria jaamad käivitatakse nupust, BS seeria magnetiga.

Jaamadel ei ole backup mälu. Ajad salvestatakse ainult SI kaarti. Aeg fikseeritakse joonel ehk kui signaal on kõige tugevam. Maksimaalne kiirus joonel on kuni 40km/h.

/SRR seadmetega peaks olema võimalik koguda online aegu, aga see on veel lõplikult testimata/

 

Jaamade seadistamine

SI jaamu saab seadistada SPORTident Config + programmiga, ühendades jaama arvutiga mini-USB kaabli abil.

Jaamad saavad olla kas majaka (Beacon) või tavapärases reziimis.

Majaka režiim on mõeldud kasutamiseks ajavõtu punktides. Siin on 2 võimalust : a) kontrollpunktina - kus kiip signaliseerib kui ta jõuab jaama lähedusse või b) ajavõtupunktina - kus kiip annab heli-valgussignaali, kui võistleja aeg on fikseeritud ja ta eemaldub ajavõtu joonest.

 

SI-Configis tuleb funktsiooniks valida BC (beacon- majakas) tähisega funktsioon (Start, finiš, KP). nb! Puutevabas reziimis jaamade töötamise aeg on aeg, kui jaam on nupust(või magentiga) käivitatud, mitte viimase võistleja läbimisest. Seega peab aeg olema arvestatud selliselt, et ka viimased võistlejad saaksid aja fikseeritud (võistluse kontrollaeg + puhveraeg - jaama käivitamise aeg). Jaamade kell sünkroniseeritakse arvuti kellaga. Veendu, et arvutis olev kell on õige.

Paigaldamisel ei tohi jaamad olla lähemal kui 2x vastava jaama tööraadius.

 

AC Kiipide kasutamine

SI-AC kiipides on patareilt töötav elektrooniline osa. Seetõttu on oluline kiipe hallata õigesti, et vältida patareide tühjenemist.

Kiip tuleb enne võistlust nullida - selleks sobib ka tavaline SI jaam funktsiooniga Nullimine.

Kiibi aktiivosa aktiveeritakse kontroll jaamaga. Kiibil hakkab vilkuma roheline led. NB! Peale nullimist vilgub kaart 4-5sekundit ja sellel ajal ei saa aktiveerida!

Kaardi võib kinnitada võistleja randmele või näpu otsa. Aga see võib olla ka taskus.

Märke- või ajavõtupunktist möödudes kiip fikseerib tunnusnumbri ja aja ning annab edukast toimingust märku heli- ja valgussignaaliga (kestvust võimalik seadistada SI-Config+ programmiga).

 

Aktiivosa lülitatakse välja automaatselt peale finiši märke salvestamist või peale 20h töötamist.

Aegade lugemiseks arvutisse saab kasutada tavalist SI juhtjaama. Lugemiseks ei ole vaja kiipi aktiveerida.

Võistluse komplekt

Võistluse läbiviimiseks on vajalik minimaalselt järgmist komplekti:

  • Nullimiseks kas BS või BSF jaam
  • Kiibi kontrolliks ehk aktiveerimiseks BS või BSF jaam
  • Kui on tegu vaba stardi korraga, siis stardi joonele kas BSF7/8, BS11-BS või laiema stardijoone korral BS11-BL.
  • 1 või mitu ajavõtupunkti, igas üks BS11-BL. Ringide korral võivad võistlejad korduvalt läbida samu punkte
  • Finiši joonel BS11-BL või BS11-Ground loop
  • Tulemuse mahalugemiseks SI-juhtjaam (BSM7/8)
  • Arvuti+(tšeki)printer tulemuste arvutamiseks ja väljastamiseks.

 

Orienteerumisvõistlustel kasutada kontrollpunktides BS11-BS või BSF7/8 jaamu (vajalik tarkava 6.14 ja programmeerida õigete seadetega).

 

Väiksemate võistluste jaoks sobib tulemuste töötlemiseks SIME programm. Alates 4.0 versioonist saab trükkida tsekile vaheaja punkti nimetuse (kas toetaja järgi või punkti nimetuse järgi, näiteks "5,4km vaheaeg"). 4.5 versioon võimaldab kuvada eraldi ekraanile jooksvaid tulemusi vanuseklasside või radade järgi.

 

Täiendavad materjalid

 

 

Näited Air+ kinnitustest

SuusaO kinnitus kaardialuse külgeSuusa O punkti läbimine

RattaO kinnitusRattaorienteerumise kinnitus

top