EST ENG 
MENÜÜ MENÜÜ

SI kaardi kasutamisest:

Enne rajale minekut tuleb SI-kaardi mälu nullida. Selleks on olemas spetsiaalse funktsionaalsega SI jaam (Clear). Nullimise ajal kustutatakse kaardi mälust eelmise võistluse andmed. Kui kaart jääb nullimata, siis uued märked lisatakse ja võib juhtuda, et mälumaht saab täis. Ka tekitab nullimata SI-kaart parajalt palju segadust korraldajatele finišis. Kui SI kaardi mälu on märkeid täis, siis SI jaam enam heli/valgussignaali ei anna ja ei ole võimalik elektrooniliselt kontrollida, kas võistleja läbis kontrollpunkti või mitte.

Kaardi kontrolliks kasutatakse SI jaama funktsiooniga Kontroll (Check). Kui kasutatakse stardis stardijaama (Start), siis kontrolljaama ei ole vaja kasutada – stardijaam ei tee stardimärget (ja ei anna ka märgusignaali) kui SI kaardi mälu ei ole puhastatud.

Märke tegemisel salvestataks ühest kontrollpunktist üldjuhul üks märge. Kui SI kaart jätta jaama kauemaks ja kuulete mitut signaali või kui asetate kaardi koheselt uuesti jaama auku, siis uut märget ei salvestata. Uus märge salvestetakse, kui kahe märke vaheline aeg on suurem kui 8 sekundit või on vahepeal võetud märge mõnest teisest jaamast (näiteks kõrvalolevast). Väga harvadel juhtudel võib saada ka järjestikustel sisestamistel mitu märget - aga sellisel juhul peab olema kaart väga kiiresti sisestatud jaama mitu korda. Nimelt kiirel sisestamisel jääb viimaseks kaardiks nn vea (error) kood (märke tegemine ebaõnnestus, märget ei saanud SI kaarti kirjutada jaama arvates).

Meeldetuletuseks:

  • Enne võistlust loe korraldaja märkusi SI süsteemi kasutamise kohta (stardi- ja finisikorraldusest).
  • Kontrolli, et Sinu SI-kaardi number oleks õige ja võta see starti kaasa.
  • Eelstardi joonel puhasta SI-kaardi mälu, selleks hoia kaarti SI nullimisjaamas kuni jaam annab heli- ja valgussignaali.
  • Enne starti kontrolli oma kaart asetades selle kontrolljaama. Heli- ja valgussignaal kinnitavad, et kaart on nullitud ja töökorras.
  • Rajal veendu, et märkimine õnnestus, sellest annab taas märku heli- ja/või valgussignaal. Vastasel korral tee tavakompostriga märge kaardil olevasse R lahtrisse.
  • Finišijoonel tee finiši märge finišijaams, sellega fikseeritakse lõppaeg. Seejärel suundu rahulikult lugemisejaama juurde. Finišeerimisjärjekorra säilitamine pole siis enam vajalik.


top