EST ENG 
MENÜÜ MENÜÜ

SI-Config - programm SI jaamade haldamiseks

SI-Config on programm SI jaamade seadistamiseks. Programm on loodud SPORTident poolt ja on tasuta.

SI-Configi saab seadistada jaamade funktsioone, seada õigeks jaama kella ja lugeda jaama mällu salvestatud märkeid. Programmi on võimalik kasutada ka SI kaartidest andmete lugemiseks.

SI-Config + kasutamine

Arvuti seadistamine

 • Lae programm tootja koduleheküljelt : https://www.sportident.com/products.html#software.
  • Tootja koduleheküljelt on laetav uuem SiConfig+ programm -hetkel on tegu veel eel-versiooniga, mis ei sisalda veel kõiki funktsioone jaamade seadistamiseks.
 • Installeeri programm oma arvutisse. Installeerimiseks on vajalikud admistraatori õigused vastavas arvutis.
 • SI-USB jaama kasutamiseks pead eelnevalt installeerima USB draiveri, mille viimase versiooni leiad samuti tootja koduleheküljelt.

 

SI-USB jaama korral tekib arvutisse virtuaalne COM port. Tootja SPORTidenti tarkvara aga ei tööta, kui pordi number on suurem 16'st. Pordi numbri saad ära muuta kui valid Control Panelist (Windowsi Juht paneelist) System -> Device Manager. Tee hiirega paremklõps  Ports->SPORTident Serial ..(COM xx) peal ja vali Properties. Vali leht Port Settings ja vajuta Advandced. Vali sobilik COM Port number, mis oleks väiksem kui 16. Arvuti võib küll näidata, et need kõik on kasutusel, kuid kui tegu ei ole füüsilise COM pordiga (tavaliselt COM1..COM3) või Bluetooth (BT lühendiga) seadmega, siis võid valida ka kasutusel märgituks pordi numbri. Sulge aknad OK nuppudest.

Kui SI-programmi ei ole tekkinud uus number, siis ühenda SI jaam lahti ja peale uuesti ühendamist (samasse USB porti) peaks SI jaam olema kasutatav.

Pordi numbrit ei ole vaja muuta, kui kasutad ainult Tak-Softi programme.

Soovitav on kasutada ühte kindlat USB porti SI jaama jaoks - siis on kindel, et number on sama.

 

SI-Config - jaamade programmeerimine (vanem versioon)

Pane tähele - siin on kirjeldatud SIConfig eelmist versiooni. Uuem tarkvara SI jaamade haldamiseks on SI-Config+.

 

 • Esmalt tee keele valik : Setup -> Language-> Eesti.
 • Vali õige (COM)port kuhu on SI juhtjaam ühendatud.
 • Kõigi seadete nägemiseks vali menüüd Vaade–>Ekspert.
 • Vali [1] “Otse” kui programmeerid juhtjaama,  teistel juhtudel vali “Läbi juhtjaama”.
 • Kontrollimiseks, et juhtjaam on ühendatud õige pordiga ja andmevahetus toimib loe seaded juhtjaamas (Otse) ja vajuta nupule Loe [2].

 

Jaamast loetud väärtused kuvatakse rohelisel ala [2], seadistavad ehk salvestatavad väärtused on punasel alal [3].

Jaama patarei info on kirjas vormi alaosas. Kasutatavusr % näitab kui palju on patarei ressursist ära kasutatud. Tegemist on arvutusliku väärtusega.

 

Seadistatavad väärtused:

 • Määra jaama tunnusnumber[4]. KP korral õige KP number, teiste funktsioonide korral on soovitav numbriks panna väiksem kui 31. Aga see ei oma tähtsust. Finiši KPde tunnusnumber peaks olema sama kui neid kasutatakse online punktidena.
  • nb! Air+ kiipide korral, kui jaama tunnusnumbriks on 1 (nullimis/kontroll funktsiooni korral), siis piiksub ainult jaam ja kiip ei piiksu/vilgu (ehk ei pea ootama enne järgmist toimingut millal vilkumine on lõppenud)
 • Määra tööaeg[5] – aeg kui kaua jaam töötab aktiivses režiimis peale viimast märget. Aeg peab olema piisavalt pikk, et rajameistri/kontrolljooksja poolt äratatud jaam töötaks kuni esimeste jooksjate saabumiseni.
 • Vali jaama funktsioon[6] (KP, Nullimine, Kontroll, Finiš, Kaartide lugemine jne)
 • Täiendavad seaded [7] - jaama lisafunktsioonide valimine
  • Reaalaja kell – kasutatakse sisemist kella. See peab olema märgitud.
  • Automaatne saatmine – kui jaamal on andmete edastamiseks liides, siis märke  tegemise korral saadetakse märke või kaardi info otse välisseadmesse. Seda funktsionaalsust kasutada kui: –
   • Mahalugemise korral soovitakse lugeda andmeid mällu ilma arvutita.
   • –KP jaama kasutatakse online jaamana
    Kui juhtjaam on ühendatud arvutiga, siis seda funktsiooni EI TOHI kasutada. Vastasel korral, ei saa arvuti  kontrollida andmete lugemise protsessi.
  • Täiendatud protokoll – täiendatud ja kiirem andmevahetuse protokoll, see võib olla märgitud. Mõjub ainult liidesega jaamade korral (COM, USB, SRR).
  • SI-6 192 märkega – kui see on märgitud, siis on võimalik SI-6 kaarti salvestada kuni 192 märget. Kui ei ole vajadust 192 märke järgi, siis ei ole vaja seda märkida – teeb näiteks kaardi nullimise aeganõudvamaks.
  • Sprint 4ms – ainult stardi/finiši jaama korral saab määrata kas väikseim ajaühik on 1/20 või 1/256 sekundit.
  • Seiska kui mälu on täis – Kui jaama kasutatakse  SI kaartide mahalugemiseks ilma arvutita, siis mälu täitumise korral lülitatakse jaam välja ja säilitatakse kõik mälus olevad märked.
    

Suurema võistluse eel, enne jaamade programmeerimist, on soovitav luua SI-Configi uus logi fail - (Menüüst Seaded->Logi Fail (uus ja ava)). Siis on võimalik peale programmeerimist vaadata failist kas kõik jaamad said õigesti programmeeritud ning kas patareide seis on piisav võistluse läbiviimiseks. Logi faili näeb kui valid menüüst Abi->Logi fail.

 

Uute patareide panemise korral tuleb jaama sisestada uute patareide väärtused (Uued patareid).

Nupust "Lülita välja" saab jaama välja lülitada ilma OFF kaarti kasutamata.

 

Uued funktsioonid 2015 aastast

2015 aasta tarkvara uuendus (6.18/3.20) on toonud juurde mitmed uued funktsioonid. Täpsemalt saad lugeda versiooni dokumentatsioonist

 

BSx7/8 jaamade tarkvara uuendus versioonile 618

Uus versioon on välja lastud järgmistele SI jaamadele:

 • BSF7: SPORTident control station series 7
 • BSF8: SPORTident control station series 8
 • BSM7: SPORTident master station series 7 (USB as well as RS-232)
 • BSM8-D-USB: SPORTident USB master station series 8
 • BS7-P: SPORTident printer station series 7
 • BS7-S: SPORTident sprint station series 7
 • BS8-Master: SPORTident control station master series 8

Tarkvara uuendamine käib SI-Boot programmi abil. Uuendamine on võimalik jaamadele, milledel on tarkvara 500 või uuem.

Uuema jaama tarkvara korral kasuta uuendatud SI-Config (vähemalt 2.8) või Si-Config+ versiooni!

BSx7/8 jaamade kasutamine Air+ kiipidega

Uue tarkvara versiooniga on lisandunud BSx7 ja BSx8 jaamadele võimalus kasutada neid puutevabalt koos uute Air+ kiipidega. Kui jaamas on aktiveeritud uus funktsionaalsus, siis saab märke teha vanema SI kaardiga selle auku pannes ja uuema Air+ kaardiga eemalt. Puutevabalt saab märke teha kuni 60cm kõrguselt ja 30cm raadiuses jaamast.

Puutevaba reziimi valikuks on vajalik uuem tarkvara jaamas (6.14), uuem SI-Config (2.8) ja jaama programmeerimisel tuleb valida BC (Beacon- majakas) tunnusega funktsioon:

BC Start, BC Finish või BC Control. BS7/8 jaamade korral tuleb valida Punching mode (Märke reziimi).

 

BC (majaka) reziimis jaamad tuleb aktiveerida tavalise märkega (kaarti auku pannes). Lilla teeninduskaardiga seda ei saa teha. Jaama tööaeg tuleb programmeerida piisavalt pikk. Majaka reziimis tööaeg EI pikene, kui võistleja teeb märke! Soovitav on miinimum tööajaks seadistada 12h ja jaamad välja lülitada kohe peale võistlust lilla Service/OFF kaardiga.

 

Majaka reziimis on seame voolutarve umbes 10 korda suurem. Uute patareidega peaks jaama tööaeg olema siis kuni 1500 tundi (BS8) ja 3000 tundi (BS7).

 

Puutevabal märkimisel jaama mällu märget ei jää - punkti läbimist saab tuvastada ainult kaardi mälus oleva info alusel.

Puutevabaks märkimiseks peab Air+ kiip olema aktiveeritud atiiv-reziimi!

 

SI- AC erifunktsioonid:

 • SI-AC patari test : Mõõdab Air+ kiibi patarei seisu - jaama ekraanil kuvatakse patarei pinge. Kui pinge on madal, ilmub ekraanile kiri LOW ja jaam vilgub/piiksub kiiremalt.
 • SI-AC on : Aktiveerib Air+ kiibi aktiivosa puutevabalt märkimiseks, kaardi andmeid ei muudeta ega mälus olevaid märkeid ei kustutata.
 • SI-AC off : Lülitab välja Air+ kiibi aktiivosa.
 • SI-AC radio readout : Kui Air+ kiip panna selliselt programmeeritud jaama, siis saadetakse SRR vastuvõtjasse kaardi mälus olevad märked. Kaardi mälus midagi ei muudata ja aktiivreziimi ei aktiveerita.

 

Stardi kella funktsioon:

Uus funktsionaalsus SI jaamadele - võimaldab kasutada BS7/8 jaamu stardipiiksuna.

Jaam peab olema programmeeritud START funktsiooniga ja stardikella reziim tuleb valida lilla teenuskaardiga (Service/Off kaart). Jaamal saab valida järgmise funktsiooni (tekst ekraanil)

 • SERVMO - teenindusreziim - ekraanil näidatakse jaama olulisi parameetreid (kuni 10min)
 • STACLK - stardikella reziim - 4 lühikest piiksu enne täis minutit ja täisminutil pikem stardipiiks.
 • Ootereziim - ekraan on välja lülitatud.

Tavaline stardijaama funktsioon aktiveeritakse tavalise kiibiga. Kuigi stardimärget saab teha ka stardikella reziimis, siis see ei ole soovitatav.

 

Stardikella reziimis on patarei voolutarve natuke suurem tavapärasest.

 

SI-Master jaama täiendav funktsionaalsus:

Uue tarkvaraga on lisandunud mõned uued funktsioonis SI-Master jaamale (BS8-DT-Blue-SIMaster). Funktsioone saab valida lilla teeninduskaardiga (Service/OFF), funktsiooni tunnus kuvatakse ekraanil:

 • SERVMO - teenindusreziim - ekraanil näidatakse jaama olulisi parameetreid (kuni 10min)
 • TIMEMA - aja seadistamine - sünkroniseerib puudutamisel teise jaama kella
 • EXT MA - aja seadistmine koos jaama mälust märgete kustutamisega. Kui puudutav jaam on programmeeritud puutevaba funktsiooniga ja tööaeg on alla 12h, siis tööajaks seadistatkse 12h.
 • STD MA - aja seadistamine koos vaikeseadete salvestmisega jaama - uus funktsioon mis taastab jaama vaikefunktsiooni, mis on eelnevalt seadistatud uue SIConfig+ programmiga.
 • STACLK - stardikella reziim - 4 lühikest piiksu enne täis minutit ja täisminutil pikem stardipiiks. Võimalik valida ainult siis, kui jaama funktsiooniks on valitud START.
 • ekraan välja lülitatud - ootereziimil

Tavalise Si kaardiga aktiveerides, aktiveerub programmeeritud funktsioon.

 

Teenindureziimi ekraanid:

Kui jaam on käivitatud lilla Si teenindus kaardiga (Service/OFF), siis 10 min jooksul kuvatakse ekraanil järgmine info:

SERVMO - näitab valitud reziimi

 • [TIME] - kellaaeg
 • [MODE] - programmeeritud funktsioon ja jaama koodnumber
 • OFFxyz - jaama töötamisaeg minutites
 • SWxyz - jaama tarkvara versioon
 • PC xyz - jaama mälus olevate märgete arv
 • BATxyz - viimati mõõdetud patarei pinge
 • CAPxyz - patarei kasutus protsentides

 

 

 

 

top